Агенцията по заетостта дава милиони за… |

Поръчка за публичност с цена като за строителство – на стойност 863 879 лв. без ДДС (или над 1 млн. лв. с ДДС), обяви Агенцията по заетостта.

Поръчката с название „Информиране и публичност“ е разделена на пет обособени позиции и всички се финансират от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Първата от тях е с прогнозна цена 120 000 лева с ДДС и е по проект „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите”.

Ангажиментът на спечелилия поръчката ще е да осигури по 2500 якета дъждобрани, тениски с къс ръкав и яка, порцеланови чаши и чадъри, а също така 125 информационни табели за ремонтирани помещения в дирекции „Бюро по труда“. Средствата за публичност представляват 0,27% от общата сума по проекта.

Справка в базата ИСУН сочи, че той е финансиран с 42 900 000 лв. Втората позиция е за публичност по проект „Обучение и заетост“ с прогнозна стойност 97 353 лв. с ДДС. От кандидатите се изисква да осигурят 450 информационни плаката, 1500 раници за лаптоп, 4000 рекламни химикалки и 4000 мишки за компютър с блутут – всички брандирани.

Проектът е обезпечен с обща сума 151 000 000 лв. и тук публичността представлява 0,06% от нея. Третата позиция е с прогнозна стойност 109 537 лв. с ДДС по проект „Обучения и заетост за младите хора”. С тези пари трябва да се осигурят 481 информационни плаката, 4000 рекламни химикалки, 4000 химикалки с USB, 1800 портативни колонки.

В базата ИСУН за проекта е вписана обща стойност 42 900 000, като изчислението показва 2,55% за публичност от нея. Четвъртата позиция е по проект „Ваучери за заети лица“ и прогнозна цена 239 364 лв. с ДДС.

По нея се изискват 485 информационни табели, 3000 портативни зарядни устройства, 3000 рекламни химикалки, 1000 стенни часовници, 3000 самонадуваеми парашутни барбарона, 3000 ключодържатели с флашка и 1000 многофункционални тенти. По договор общата сума за проекта е 50 000 000 лв., а публичността е 0,48% от нея. 

Най-сериозна е предназначената за публичност сума от 470 640 лв. с ДДС по проект „Готови за работа“. Спечелилият поръчката трябва да купи, брандира и достави по 10 хиляди броя химикали с USB, джобни рекламни екобележници, чадъри с 8 панела и портативни зарядни устройства. Договорът за проекта е на обща стойност 10 000 000 лв., а сумата за публичност представлява 4,7% от нея. 

 

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"