НСИ обяви грандиозна финансова новина за 24,430 млн. лв.  |

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2018 г.

институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 2,149 млн. лв., или 2% от БВП. 

Държавният дълг на България за 2018 г. е в размер на 24,430 млн. лв. или 22.6% от БВП. Това е понижение спрямо миналата година, когато дългът беше 25,904 млн. лева, а по-миналата беше още по-голям – 27,858 млн. лева. 

През 2015 година обаче държавният дълг беше чувствително по-нисък от всички следващи години досега – 23,217 млрд. лева. 

Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 1,9 млн. лв. или 1.8% от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 145 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е реализирал излишък от 104 млн. лева, съобщиха от НСИ. 

Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление“, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС.
 

Влез сега в най-бързо развиващата се политическа група в България.
Сподели своя опит!!! Присъедини всички свои приятели във "Фейсбук"